Udbuddetcheck75x75

Lejre Kommune har organiseret de kommunale institutioner som selvstændigt agerende enheder (såkaldte decentrale enheder).

Det betyder, at institutionerne hver især er fuldt ansvarlige for egne fødevareindkøb. Såfremt de lokale fødevareindkøb ikke overstiger tærskelværdien på  1,54 mio. kr. (2014) vurderer kommunen, at indkøbene ikke er udbudspligtige.

 

Denne vurdering er begrundet med, at enheden objektivt:

  • selv står for gennemførelse af udbudsforretningen/indkøbsprojektet
  • har et selvstændigt budget for det pågældende udbud, som den råder over, og selv finansierer udbuddet via det budget
  • ikke benytter en eksisterende indkøbsaftale på det konkrete område, der er indgået af kommunen.

Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 2013 om ”Tærskelværdier og kontraktberegning for aftaler om varer og tjenesteydelser”.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”450″]