check75x75Fremtiden

Lejre fortsætter arbejdet med at få flere lokale fødevarer i deres offentlige gryder. Håbet er, at det nystartede samarbejde mellem LØG og ældrecenteret vil sprede sig, når LØG er blevet mere etableret. Og at samarbejdet mellem LØG og ældrecentret kan bruges som det gode eksempel og sprede lyst og mulighed for, at andre køkkener indgår lignende samarbejder.

Kommunen arbejder med en fortsat udvikling og opfølgning på økologien både i køkkener og på marken. I den nærmeste fremtid er ambitionen at igangsætte en undersøgelse af, om man kan måle på flere parametre end blot økologi, fx lokal mad og dermed bredde den bæredygtige mad ud til at omhandle flere aspekter end blot økologi.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”480″]