Drivkraftcheck75x75

I Lejre kommune er hvert køkken ansvarligt for eget fødevareindkøb.

Politisk mandat og en samarbejdende tilgang

Borgmester Mette Touborg har et stort engagement, hvad angår økologi og fødevarer både i køkkener og på marker. I praksis har det haft betydning for kommunens valg om at ansætte en programleder inden for bæredygtighed til at facilitere og støtte op om den bæredygtige udvikling, byens borgere skaber. Herved sikrer man, at der foregår en konstant udvikling, og at borgere og erhvervsdrivende kan udfolde sig.

Dette er formuleret i kommunens udviklingsstrategi – Vores Sted. I Vores Sted har mere end 1000 borgere bidraget til at sætte ord på kommunens unikke kvaliteter og skabt en selvforståelse af, hvad Lejre Kommune kan og vil. Bæredygtighed og økologi er helt centralt placeret.

Kommunen sætter rammen for udviklingen med en stærk kultur

Rammen skaber en stærk kultur og et fælles tankesæt om bæredygtighed. Der opstår derved en selvforstærkende effekt, hvor fx en køkkenleder kommer frem til, at selvom salaten pr. stk. er billigere hos en stor grossist, er det alt i alt billigere at købe den hos den lokale producent, fordi hun via god dialog med producenten dels får det rigtige produkt hver gang, og dels undgår tidskrævende kommunikation om levering og samtidig kan købe den ønskede mængde fremfor bestemte pakkestørrelser.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”500″]