Baggrundcheck75x75

Lejre er en landkommune på Sjælland på 240,07 km² og med ca. 27.000 indbyggere. Kommunen indkøber årligt for lidt over 2 mio. kr. fødevarer. Fødevareindkøbet er placeret decentralt i kommunens køkkener i plejehjem, sociale institutioner og daginstitutioner. Tilsammen tilbereder de 3150 daglige måltider til kommunens borgere.

 

Mål, strategier og politikker
Lejre Kommune har udforsket hvordan økologi kan skabe udvikling ud i alle kroge af kommunen siden 2012. Denne satsning har bl.a. ført til en opblomstring af lokale madhåndværkere, der producerer alt fra æg til eddike.

Derfor  er fødevareproduktion et centralt udviklingsområde i kommunes udviklingsstrategi ‘Vores sted’ og i Plan- og bæredygtighedsstrategien.

En lang række initiativer og projekter er igangsat som et resultat af Den økologiske kommune. Lejre Kommune arrangerer de lokale sogne en økologisk kirkefestival, de kommunale grønne områder er omdannet til enge, der tiltrækker sommerfugle og mange børnehaver holder høns. Den økologiske tankegang har inspireret mange  – både borgere, foreninger, landmænd og virksomheder.

Arbejdet med økologiske og lokale fødevarer

Lejre Kommune har gjort økologi og lokale fødevarer til en helt central del af deres DNA, som udfoldes bl.a. i deres udviklingsvision Vores Sted. Der er et tostrenget fokus, hvor ønsket er, at køkkenerne i kommunen aftager flere og flere økologiske, lokale fødevarer mens flere og flere landmænd omlægger til økologi.

Virkemidler

  • Kommunen har indtaget en faciliterende og understøttende rolle, hvor handleretten er givet til borgere og virksomheder.
  • Det brede partnerskab, hvor Lejre Kommune arbejder tæt sammen med organisationer som Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening , Københavns Madhus og Praktisk økologi.
  • En engageret borgmester, som vil økologien, bæredygtighed og lokale SMV’er.
  • En gennemarbejdet udviklingsvision, vedtaget i kommunalbestyrelsen: Vores Sted . Plan- og bæredygtighedsstrategien er solidt forankret i både kommuneadministration, kommunalbestyrelsen, blandt borgerne og i det lokale erhvervsliv.