check75x75

Et nyt udbud var startskuddet for arbejdet med lokale fødevarer

I 2015 udløb indkøbsaftalen for Rådhuskantinen. I forbindelse med det nye udbud begyndte udbudsjurist Pia Blak i samarbejde med kantineleder Pia Jespersen at arbejde på at få flere lokale fødevarer ind i den kommende aftale.

Konkurrenceforvridende at bede om lokale varer i et udbud

Det blev hurtigt klart, at en ny aftale ikke kan have fokus på lokale varer på baggrund af det juridiske udbudsdokument. Det er et konkurrenceforvridende krav at bede om lokale varer, og man kan derfor ikke kræve lokale varer på hylderne hos de tilbudsgivende grossister gennem et udbud.

Delaftaler for at få fagleverandører

I november 2015 lavede Køge Kommune et tilbudslisteudbud med en delaftale på grønt og frugt for at få en fagleverandør. Hørkram vandt frugt- og grøntudbuddet i februar 2016. Køge Kommune har efterfølgende indgået en aftale med Hørkram om muligheden for at indkøbe grønt fra lokale gårde. Juridisk bindes denne aftale op på paragraf 8 i den nye udbudslovgivning, hvor man som udbyder kan give sig selv mulighed for at handle op til 20% uden for aftalen.

Delaftale på kolonial, mejeri, kød og fisk

Aftalen på kolonial, mejeri og fisk blev også lavet som en delaftale, men begge tilbud var ukonditionsmæssige, og der er derfor iværksat et nyt fødevareudbud.

Sortimentsudbud for at få mulighed for flere valg

Køge Kommune har besluttet at lave et sortimentsudbud for at få større mulighed for at vælge, hvad de ønsker at sammenligne. Med sortimentsudbuddet kommer der efter Pia Blak og Pia Jespersens vurdering til at være et bredere sortiment og flere muligheder for indkøb, fx giver det mulighed for at slå til ved dagtilbud.