Lokale fødevarercheck75x75

Arbejdet med flere lokale varer på hylderne har været i gang siden starten af 2015, og er startet med at få kontakt til og overblik over producenter i området.

Hjælp til overblik over lokale producenter fra Det Grønne Hus
Indkøbsafdelingen og Rådhuskantinen har fået hjælp af klima- og miljøkonsulenten Lotte Lund fra det semikommunale tilbud Det Grønne Hus.

Lotte Lund udarbejdede en liste over producenter i Køges opland. På den måde har kommunen kortlagt, hvad der er af lokale producenter og produkter.

Dialogmøder med producenterne
På baggrund af kortlægningen tog indkøbsafdelingen og rådhuskantinen initiativ til et dialogmøde med producenterne. Mødet tilvejebragte gode relationer mellem partnerne samt et solidt overblik over udbuddet af råvarer og hvad der potentielt kan produceres i fremtiden.

Kommunal socialøkonomisk virksomhed kan stå for distribution
Samarbejdet med Det Grønne Hus har formidlet kontakt til ITC, som er et beskæftigelsestilbud til fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede borgere. Her har der vist sig en mulighed for, at der kan oprettes chaufførjobs på særlige vilkår (fleksjob osv.), som vil kunne distribuere varerne fra de lokale gårde.

Transport af lokale varer kan blive win-win
Logistikken er en særlig udfordring i forhold til at få de lokale varer ind på køkkenernes hylder. De store traditionelle grossister har endnu ikke etableret velfungerende logistiksystemer, og det er for tidskrævende for køkkenerne at hente råvarerne direkte hos producenterne. Chaufførjobbene er derfor potentielt en win-win-situation, hvor borgere, der ellers har svært ved at finde beskæftigelse, får et meningsfuldt arbejde tilpasset deres ressourcer, og logistikken samtidig ikke bliver alt for dyr og besværlig for nogen parter. Læs mere om socialøkonomisk virke.

Samarbejde er det bedste afsæt for arbejdet med lokale varer
Samarbejdet med Det Grønne Hus og dialogmødet opleves af indkøbsafdelingen og Rådhuskantinen som et rigtig godt afsæt for et fremtidigt samarbejde. Efter deres mening er det vejen frem, når man skal arbejde på at få flere lokale varer i de kommunale køkkener.