Fremtidencheck75x75

Indkøbsafdelingen og Rådhuskantinen skal mødes med ITC og Det Grønne Hus, hvor ITC vil redegøre for, hvordan de kan bidrage. Samtidig vil producenterne præcisere, hvad de kan levere, og Rådhuskantinen får dermed et overblik over, hvilke lokale vare det er realistisk at indkøbe hvornår og hos hvem.

Bekendtgørelse i EU-Tidende

Derefter skal Køge Kommune bekendtgøre i EU-Tidende hvilke varer, de planlægger at købe lokalt og hos hvem. Det skyldes, at kommunen som en del af aftalen med Hørkram har betinget sig, at optil 20% må købes uden for aftalen.

Engagerede aktører kan rykke

Køge Kommunes arbejde med flere lokale fødevarer er ikke startet med en politisk vision og målsætning, men derimod med et engagement hos nogle enkelte medarbejdere. Indsatsen illustrerer, at man som engageret aktør kan starte andetsteds end ved den politiske målsætning. Håbet hos Pia Blak og Pia Jespersen er i hvert fald, at deres erfaringer og succeser kan gives videre internt i kommunen, og at frugterne af deres arbejde på sigt også kan høstes af andre.

Næste fødevareudbud på daginstitutionsområdet skal følge samme strategi

Når man har knækket koden med at få flere lokale fødevarer i køkkenet i Rådhuskantinen, er det planen, at det næste fødevareudbud på daginstitutionsområdet skal følge samme strategi.