Drivkraftcheck75x75

Arbejdet med at få flere lokale fødevarer i Rådhuskantinen er startet med, at Køge Kommune skulle i gang med et nyt udbud. Såvel indkøbsafdeling som køkken fandt det ufornuftigt, at man skulle bruge importerede varer, når der findes råvarer produceret tæt på køkkenet – ikke mindst i sæsonen. Det startede undersøgelsen af hvilke lokale varer, der egentlig bliver produceret.

Arbejdet er båret af ihærdighed og stærk vilje i indkøbsafdelingen og Rådhuskantinen

Det er nemt at give op, når man ser på de juridiske muligheder i fødevareudbuddene, mest fordi man ikke må skrive lokale varer ind som krav. Men med en målrettet indsats er det alligevel lykkes at finde en form, hvor nye muligheder kan afprøves.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”280″]