Baggrundcheck75x75

Køge er en mellemstor kommune syd for København med 60.000 indbyggere. Kommunens madtilbud er vidt forskellige og dækker over:

  • Lokal madproduktion i 30 daginstitutioner til 2.225 børn
  • Lokal madproduktion i rådhuskantinen og jobcenteret til ca. 600 spisende
  • Madproduktion til ca. 400 spisende på Køge Vandrehjem. Rådhuskantinen varetager madproduktionen
  • Udliciterede madtilbud i alle Køges plejecentre
  • Sociale tilbud, hvor pædagoger tilbereder mad sammen med brugerne
  • Mad i skolerne. Det er forskelligt, om de får mad fra en lokal café eller har madpakker med

Kommunen køber ind for 3,5 mill. kr. årligt på fødevareområdet.

Mål, strategier og politikker
Køge Kommune har ingen politisk besluttet mad- og måltidspolitik eller overordnet miljø- og bæredygtighedsstrategi.

Daginstitutionerne i kommunen har siden udgangen af 2014 haft Det Økologiske Spisemærke i sølv (60-90% økologi). Det er politisk besluttet, at der skal være
minimum 60% økologi i daginstitutionerne inden udgangen af 2015.

Rådhuskantinen arbejder frem mod et mål om at øge økologiandelen og få flest mulige lokale grøntsager og andre råvarer i køkkenerne.