Eurajoki Kommune – eksempel på et udbud i Finlandcheck75x75

Eurajoki Kommune er en af de kommuner i Finland, der arbejder målrettet med at få flere lokale fødevarer i de offentlige køkkener. Eurajoki er en lille kommune med ca. 6000 indbyggere i det vestlige Finland. Kommunen startede et målrettet arbejde for flere lokale fødevarer tilbage i 2010, og oplevede i starten flere af de samme udfordringer, som vi også ser i Danmark, fx:

  • Tidkrævende og svært at kortlægge lokale fødevareleverandører
  • Udfordrende logistik
  • Sæsonprodukter, som ikke kunne indkøbes året rundt
  • Uhensigtsmæssigt store transportomkostninger pga. relativt små ordrestørrelser på køkkensiden

Udbuddet blev delt op

Kommunen valgte at dele udbuddene op i fireårige kontrakter for produktgrupper med stor volumen, som kød, mælk, industrielle produkter og frosne produkter, og etårige kontrakter for produktgrupper med en lille volumen såsom fersk fisk, brødprodukter, rodfrugter, grøntsager, bær, juice, marmelade og kartofler.

I de etårige kontrakter er der fokus på at få lokale leverandører. De etårige kontrakter giver mulighed for at målrette udbudsmaterialet til de lokale producenter ved at definere klare kvalitetskrav. Det kan fx være kort tid fra ovn til køkken ved brødprodukter.

 

I Eurajoki Kommune er køkkenernes indkøb nu ca. 30 % lokalt (inden for en radius af 50 km) og spænder over fødevaregrupperne kød og kødprodukter, fersk fisk, kartofler, grøntsager, frugt, bær og brødprodukter. Erfaringerne er, at det ikke har medført øgede omkostninger.

 

Chef for Foodservice, Anja Hakamaa, opfordrer til, at man som indkøber i en kommune, der ønsker at indkøbe flere lokale fødevarer,

  • lærer sine lokale producenter og leverandører at kende
  • samarbejder med og kortlægger producenter og leverandører med henblik på at kende produkterne
  • udarbejder tildelingskriterier, som er målrettet de lokale producenter og leverandører, herunder etabler en teknisk dialog med producenterne vedrørende kriterierne, så man får defineret kriterierne korrekt
  • prioriterer tid til at udarbejde et gennemarbejdet udbudsmateriale og sørger for at gøre tildelingskriterierne transparente.