Lokale fødevarercheck75x75

Indsatsen med flere lokale fødevarer har haft stor gennemslagskraft i Finland. Mere end 90 % af fødevareforbruget i de offentlige køkkener udgøres af finske produkter, og hele 21 % produceres i det område, de bliver spist i.

35 % af kommunerne har en politisk strategi for udvikling af lokale fødevarer.

Arbejdet med lokale fødevarer startede i 80’erne

Der har været et fokus på fødevarer på nationalt niveau i en årrække.

Siden 1980’erne har der været mulighed for at få støtte til udvikling af små fødevarevirksomheder.

I 2011 blev formuleret en national strategi for lokale fødevarer.

Her blev sat mål om:

  • At fremme en øget og alsidig lokal fødevareproduktion for at imødekomme efterspørgslen på lokale fødevarer – samt at øge værdiskabelsen i den lokale fødevareproduktion
  • At fremme mindre fødevarevirksomheders muligheder for forarbejdning og salg via lovgivning og rådgivning
  • At øge andelen af lokale fødevarer i de offentlige køkkener ved hjælp af kompetenceløft hos indkøbere og via brug af kvalitetskriterier
  • At øge mulighederne i primærproduktionen
  • At fremme et tættere samarbejde mellem aktører i den lokale fødevaresektor
  • At fremme påskønnelsen af mad og dens skabere i fødevaresektoren

 

Den lokale fødevarestrategi er især målrettet mod at hjælpe små fødevarevirksomheder med at skabe nye markedsmuligheder og at hjælpe dem med at udvikle sig og skabe samarbejdsrelationer med henblik på at kunne imødekomme efterspørgslen fra bl.a. de offentlige køkkener.

Hjemmeside hjælper lokale varer på vej
På det praktiske niveau har fx www.trueflavours.fi været en hjælp for forbrugere og professionelle til at finde lokale fødevarer. Trueflavours.fi er en hjemmeside, hvor man som bruger kan finde information om små og mellemstore fødevarevirksomheder og producenter i hele Finland. Siden fungerer som markedsplads for indkøbere og har pt. informationer om mere end 2000 virksomheder og producenter. Siden har en betydelig servicefunktion for virksomhederne, idet den bruges som en enkel og effektiv markedsføringskanal. I Danmark har fx www.fooducer.com de seneste år arbejde på at udvikle en lignende online platform.