Drivkraftcheck75x75

Ønsket om at få flere lokale fødevarer i de offentlige køkkener stammer ikke fra en person eller et sted. Det er et resultat af flere tendenser:

  1. Det nye nordiske køkkenmanifest, som blev udviklet i 2004 har været retningsgivende og inspirerende for Finland, såvel som i resten af Skandinavien. Manifestet opstiller 10 punkter for renhed, årstider, etik, sundhed, bæredygtighed og kvalitet.
  2. Store såvel som små fødevarevirksomheder anses som vigtige for den økonomiske udvikling både i landdistrikterne og for landet generelt. Som eksempel nævner koordinatoren for lokale fødevarer Kirsi Viljanen regionen Päijät-Häme.

Päijät-Häme er et område med omkring 200.000 indbyggere. På nuværende tidspunkt er 8 % af deres fødevareforbrug lokale fødevarer. Forskeren Leene Viitaharju fra Helsinki Universitet har estimeret, at hvis deres forbrug øges til 23 % i 2020, vil det medføre en øget beskæftigelse på 50,6 årsværker og 3,2 millioner Euro i øgede indtægter til den regionale økonomi.

  1. At lokale fødevarer er en stor international trend og forbrugernes tiltagende ønske om at vide, hvor deres fødevarer kommer fra. Efterspørgslen skal kunne imødekommes, også i de offentlige køkkener.

Dialog fremmer lokale varer

Forud for arbejdet med at lave et udbud med flere lokale varer var en omfattende markedsdialog, bl.a. gennem en landdistriktsrådgiver og debatarrangementer. På den baggrund blev udbudsmaterialet gennemarbejdet og målrettet. Dialog og personlig kontakt fremhæves som et vigtigt redskab til at få flere lokale leverandører.