check75x75

Økologi først, så lokale fødevarer

Målsætningen om 60% økologi blev starten til Økoløft Bornholm, et projekt, der blev skudt i gang i 2012. I starten handlede det om at få opkvalificeret  køkkenpersonalet i regionskommunens 36 køkkener.

Kommunalbestyrelsen ville også have lokale fødevarer

Kommunalbestyrelsen havde større ambitioner end 60% økologi. De vil også have flere lokale råvarer ind i køkkenerne og dermed i de offentlige indkøb. I den forbindelse blev et tvillingeprojekt sat i søen gennem midler fra Bornholms Vækstforum. Målet er 15 % i 2017 og 40 % i 2020.

Flere lokale fødevarer

Projektet ”Flere Lokale Fødevarer” skulle afdække, hvad der kunne lade sig gøre inden for EU’s rammer, nærmere bestemt inden for EU’s regler om udbud og konkurrenceforvridning. For producenterne betyder afsætning alt og i dialogen med de potentielle lokale producenter, var det derfor vigtigt med en forventningsafstemning, da man på grund af EU-reglerne ikke bare kan skrive bestemte producenter ind i en indkøbsaftale.

Håb om at skubbe samfundsudviklingen i positiv retning

Håbet er, at man også sætter skub i en positiv samfundsudvikling, hvad angår erhverv og arbejdspladser på øen. I den forbindelse har kommunen i samarbejde med Bornholms Landbrug udarbejdet en fødevarematrix, som afdækker, hvad forholdet mellem ønskede varer og producerede råvarer egentlig er, og hvad det potentielt kunne afstedkomme af arbejdspladser. Det forventes, at sammenhængen mellem en højere selvforsyningsgrad og større diversitet i fødevareproduktionen vil bidrage til en både udvidet og yderligere specialiseret produktion.