check75x75

Fremtiden

Gennem de sidste års dialog og arbejder i de forskellige projekter, er det blevet tydeligt, at der især er tre væsentlige barrierer for, at de lokale varer kan komme ud i køkkenerne: Administration, logistik og lager for de mindre produktioner.

Forsøg med Foodhub for at løse logistik og lagerudfordring

Fordi der er så meget potentiale i fødevareområdet på Bornholm, har man besluttet at lade de tre vigtigste partnere, BRK, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm, gå sammen og drøfte udviklingspotentialet. Det første, de har kastet sig over, er at få lavet et såkaldt foodhub, så de lokale varer kan blive opsamlet, bragt til lager og distribueret. Endvidere vil BRK ud over at have løbende dialog med køkkenerne, om hvorvidt indkøbsaftalen fungerer efter hensigten, producere en indkøbsguide, så medarbejderne i køkkenerne og deres ledere får klarhed over, hvad de kan få ud af aftalen.

Tillige samarbejder udviklingskoordinator for økologi og lokale fødevarer, vækstsekretariatet og Bornholms Landbrug mere proaktivt med procesvejledning af producenterne.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”240″]