check75x75

Baggrundsviden om Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune (BRK) bespiser ca. 2600 personer i daginstitutioner, på skoler, i personalekantiner, i sociale institutioner på plejecentre og gennem et centralkøkken, der blandt andet laver mad til de hjemmeboende ældre.

Der bor ca. 40.000 borgere i Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune køber ind for 16 mill. kroner årligt på fødevareområdet.

Mål, strategier og politikker

Bornholms Regionskommune har mad- og måltidspolitik på daginstitutionsområdet og på ældreområdet.

I 2012 blev det vedtaget i kommunalbestyrelsen at have et mål om 60 % økologi i de regionskommunale køkkeners indkøb. Efterfølgende er der vedtaget et mål, om at køkkenernes indkøb skal indeholde 15 % lokalt producerede varer i 2017 og 40 % i 2020. I dag bliver der købt 5 %.

Bornholms Regionskommune har en vision om en Bright Green Island lavet i 2007. Læs mere her: http://brightgreenisland.dk/

Indkøbsaftalen

I april 2016 er der indgået en indkøbsaftale med BC Catering efter sortimentsudbud. Der har de seneste år ikke været en egentlig aftale på fødevareområdet.

Virkemidler

I arbejdet med flere økologiske og lokale fødevarer i det kommunale forbrug har Bornholm gjort brug af følgende virkemidler, der har hjulpet dem godt på vej. De har:

  • En fælles vision og politiske målsætninger
  • Opkvalificeret køkkenmedarbejdere til økologisk produktion
  • Haft kontinuerlige dialogmøder mellem indkøbsafdeling, køkkener, landbrug, producenter, grossister og kommunale tovholdere
  • Arbejdet målrettet med at finde projektfinansiering fra flere forskellige fonde og puljer
  • Accepteret, at det er en langsigtet udviklingsstrategi, og at forandring tager tid!