check75x75

Politisk målsætning om økologi på Ærø er nyt

Under arbejdsgruppens vision er der et formuleret effektmål om 60 % økologi i det offentlige fødevareindkøb i år 2022.

Økologiske rå varer kræver høj faglighed i køkkenerne

For at opnå et 60 % økologisk indkøb vil Ærø Kommune skærpe deres køkkenmedarbejderes kompetencer, så de er i stand til at aftage de uforarbejdede økologiske varer.

Der arbejdes på at finde eksterne projektmidler til støtte for økologiomlægning i køkkenerne.

Det økologiske landbrug giver god branding

Ærø Kommune har et ønske om at satse på økologien også med henblik på branding og evt. flere arbejdspladser.

Kommunen har allerede flere mindre økologiske landmænd, men det er et område, der er i udvikling, og som har et større potentiale.