check75x75

Lokale fødevarer

De lokale fødevarer spiller en helt afgørende rolle på Ærø, fordi der er en traditionsrig madkultur. Råvarerne har traditionelt stået i centrum for ærøboerne, og gør det stadig. Derfor er det naturligvis også afgørende, at de råvarer, der bliver dyrket på øen, bliver brugt i de offentlige gryder.

Arbejdet med de lokale og økologiske fødevarer er også et ønske om at få genskabt en produktion af de råvarer, som øen traditionelt har været kendt for.

Fra køkken til landbrug

På Ærø arbejder man med en model, hvor man udvikler køkkenkapaciteten, så de kan fortælle landbruget, hvad de har brug for og kan aftage. Dermed kan landbruget tage stilling til hvilken produktion, de kan sætte i gang. Samtidig er der dialog med den distributør, der har indkøbsaftalen i kommunen om at finde distributionsmuligheder fra landbrug til køkken.