check75x75

Fremtiden

Den største barriere for at få økologiske og lokale fødevarer er, at centralkøkkenet får et kapacitetsløft. Det bliver nødvendigt for dem at få mere frysekapacitet og samtidigt et kompetenceløft blandt medarbejderne både i centralkøkkenet og på færgerne.

Endvidere skal der arbejdes med de administrative barrierer i forbindelse med grossistgodkendelser mv. af øens mindre producenter.

Arbejdsgruppen skal fastholde sit engagement

I det videre arbejde er det væsentligt, at den tværfaglige arbejdsgruppe fastholder sit engagement.

Såvel kompetenceløftet i køkkenerne som arbejdsgruppens engagement kan være betinget af eksternt tilførte økonomiske midler.