check75x75

Baggrundsviden om Ærø Kommune

Mål, strategier og politikker

På baggrund af udarbejdelsen af en ny indkøbsaftale er der på Ærø et politisk ønske om flere lokale fødevarer. Det skal være muligt for køkkenerne at kunne bestille de lokale varer, og samtidig er man opmærksom på, at det ikke kan skrives så direkte ind i et udbud.

I foråret 2016 tog Ærø Kommune kontakt til Kloge Fødevareindkøb. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der består af ældre- og sundhedschefen, køkkenchefen på færgen,  køkkenlederen i centralkøkkenet og udbudskonsulenten. Gruppen har siden foråret 2016 arbejdet med at lave en plan for, hvordan de på øen kan få de lokale økologiske fødevarer ind i de offentlige gryder. Gruppen er på det seneste blevet suppleret med en repræsentant for lokale fødevareproducenter.

Gruppen har vedtaget en vision, der hedder: ”Vi serverer offentlige måltider, der består af dejlig, sund mad af friske økologiske og lokale råvarer og bidrager derved til økonomisk vækst i Ærø Kommune.”

Visionen har fået positive tilkendegivelser fra politikerne på øen, og gruppen arbejder derfor videre med den. Det er politisk besluttet i Erhvervs- teknik og havneudvalget.

Målet er, at alle køkkener har det økologiske sølvmærke i år 2022.

Indkøbsaftalen

Indkøbsaftalen er i proces nu. Udbuddet baserer sig på et tilbudslisteudbud. Men der er en dialog i gang med potentielle leverandører, om hvordan man kan tilgodese visionen inden for rammerne af aftalen.

Virkemidler

I arbejdet med at få flere økologiske og lokale fødevarer i det kommunale forbrug er Ærø Kommune godt i gang med en dialogbaseret tilgang, hvor alle i værdigkæden bliver hørt og tilgodeset. Når man har fundet modeller, hvor alle føler sig godt tilpas, vil man arbejde videre med en passende udbudsform til den indkøbsaftale, der skal indgås om 2-4 år.