check75x75

Udbud og aftaler

Aarhus Kommune gennemførte i 2015 et tilbudslisteudbud for leveringsadresser, der indkøber for mere end 1200 kr. pr. levering. Dette vandt AB Catering (Dansk Cater).

Overvejelserne inden udbuddet var mange. For at kvalificere udbudsmaterialet valgte kommunen at nedsætte både en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis ledelseslag, de køkkenfaglige og indkøbsansvarlige. Det stod hurtigt klart, at der var forskellige ønsker, til hvordan en aftale skulle skrues sammen. Mange krav og mange meninger om mad og råvarer. I udbuddet blev således indgået kompromiser på forskellige niveauer. Også branchen blev inddraget.

Aftalen skulle kunne rumme alle mulige køkkener med forskellige behov, både i forhold til økologi og andet.

De fleste køkkener ønskede kun én leverandør, en totalleverandør, der skulle kunne levere det hele. Undtaget var 10 af de store kantinekøkkener/produktionskøkkener, som gerne vil have særlige leverandører til frugt/grønt og til bageriartikler. Derfor blev der lavet delaftaler på disse. Ligesom der blev lavet et delaftale på frisk fisk.

Aftalen med totalleverandøren fungerer, og de fleste køkkener udtaler, at de er tilfredse, og at de ikke har særlige problemer med at holde deres økologiprocenter. Selvfølgelig er der perioder, hvor noget er sværere at skaffe, men der er stor forståelse for dette, når forklaringerne kommunikeres.

AB-catering har i forbindelse med omlægningsprojektet åbnet for besøg af de køkkenfaglige, hvilket har medført, at leverandør og kunder kender hinanden, og samarbejdet forløber mindre gnidningsfuldt.

Ved opgørelsen for 3. kvartal 2016 var der af det samlede indkøb hos AB Catering 59,9 % økologiske fødevarer.

Ud over aftalen med AB Catering, har Kommunen lavet udbud for adresser med indkøb under 1200 kr. pr. levering i 2016, hvilket blev vundet af iPosen, under Dansk Supermarked. Her var fokus på, at det skulle ligne sortimentet i supermarkederne, men leveres til døren. Aftalen er endnu så ny, at den ikke er helt implementeret, men med et sortiment der følger en lokalafdeling af Føtex, er der et pænt økologisk udvalg. Disse mindre indkøb har ikke før været aftaledækket, så det bliver spændende at følge aftalen.

For at det ikke udelukkende er køkkenerne, der skal trække læsset, har der også været udbudt aftale på personalefrugt, og her er det udelukkende økologiske frugtkasser, der kan købes.

I Aarhus Kommune er der ikke kun fokus på udbuddene, men også på aftaleoverholdelse fra både bruger og leverandører. Der er således medarbejdere, der også tager sig af denne del. Med fødevarer er dette arbejde krævende, da varerne er levende og skrøbelige. Men på den måde sikres udvikling og opsamling med henblik på kommende udbud.