check75x75

Økologi

Aarhus Kommune har målsætning om 60% økologi i de kommunale køkkener inden udgangen af 2016. En vurdering af økologiprocenten før starten i 2012, lå på omkring 12 %. Nogen køkkener brugte ingen økologiske varer overhovedet. For andet kvartal 2016 lå den samlede måling på ca. 58%, så de er godt på vej.

Der er forskellige mål for de forskellige køkkener. Daginstitutioner med egenproduktion skal eksempelvis nå 90 %, det kommunale produktionskøkken for ældremad 35 %, men de fleste skal være på min. 60 %.

Kompetenceløft af køkkenansatte

Gennem midler fra NaturErhvervstyrelsens Økologifremmeordning har køkkenmedarbejderne i omkring 300 af køkkenerne i Aarhus Kommunes daginstitutioner, plejecentre, personalekantiner, nogle skoler og sociale institutioner været på kursus. De er bl.a. blevet undervist i økologi, økologisk madlavning, sæson, reduktion af madspild, brug af flere grove grøntsager og i at mindske brugen af kød.

Intet øget budget til økologi

Omlægningen skal nås inden for eksisterende fødevarebudgetter, og en rundspørge i foråret 2016 til kommunens magistratsafdelinger pegede på, at der ikke var bevilget yderligere midler til fødevarebudgetterne. Det tyder på, at omlægningen kan holde sig inden for de budgetter, der var fra starten.

Du kan læse mere om Økoløft-projekterne og Aarhus Kommunes deltagelse på www.økoløft.dk.