check75x75

Lokale fødevarer

Køkkenerne har et udtalt ønske, om at de økologiske fødevarer også er lokale. Og med lokale menes der i høj grad det, der er i regionen.

I den nuværende aftale med AB-Catering er der mulighed for at samarbejde om at få de regionale fødevareproducenter i spil. Udfordringen er, at priserne skal være konkurrencedygtige, og at det er en stor og stabil forsyning, der er behov for. Men der er reelle muligheder for at udskifte nogle mærker med andre på de varelinjer, der er budt ind på og på sigt få flere lokale producenter til at levere flere af varerne.

Endvidere er kommunen interesseret i at samarbejde om at få flere fødevarer fra eksempelvis Djursland og vil gerne være med til at støtte op om forsøg med dette.

Det kræver dialog med markedet, og dette arbejde er endnu ikke kommet helt i gang.

Et af tiltagende er et tilbud om ikke-standardiseret grønt, eksempelvis kæmpe spidskål og skæve porrer, fra lokalområdet og økologiske.
Der arbejdes også på at få en lokal æggeproducent til at blive primær leverandør af økologiske æg.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”240″]