check75x75Fremtiden

I kommunens videre arbejde frem mod 2020, skal der indsatser vedrørende:

  • Andre indkøbere af fødevarer, herunder administrationskontorer, fritidsordninger mv., så det bliver et fælles mål og ikke kun et mål for køkkenerne
  • Optimering af eksisterende fødevareaftaler med henblik på økologisk udvalg og sortiment
  • Arbejde omkring lokale fødevarer
  • Opsamling af erfaringer til næste udbud
  • Netværk mellem køkkenmedarbejdere i kommunen
  • Yderligere undervisning efter behov
  • Oplysning til kommunens borgere om mål
  • Brug af det økologiske spisemærke til fastholdelse af opnåede økologiprocenter

Ud af økologiomlægningen er der kommet incitament til andre fokusområder, læring om mad og måltider i børnehøjde, fokus på måltidets værdi som værende motor for sociale fællesskaber, og ikke mindst den indsats køkkenmedarbejderne hver dag yder for borgernes trivsel og sundhed.

[divider line_type=”No Line” custom_height=”120″]