Baggrundsviden om Aarhus Kommunecheck75x75

Dagligt bespises en stor del af kommunens indbyggere i daginstitutioner, på skoler, i sociale tilbud, på plejehjem, i caféer og i kommunens kantiner. Ud af kommunens 331.000 borgere, er der mindst 23.000 borgere, der dagligt spiser i de offentlige køkkener.

Aarhus Kommune køber ind for 125 millioner kroner årligt på fødevareområdet, inkl. færdiglavet mad fra private leverandører.

Mål, strategier og politikker

Kommunen har i 2013 vedtaget en politisk byrådsbeslutning om at nå et mål på 60 % økologi i fødevareindkøbet i 2020. I praksis skal målet nås gennem undervisning og oplysning, optimering af fødevareaftaler og fokus på mad lavet fra bunden. Omlægningen skal nås inden for fødevarebudgetterne.

Sundheds- og mad- og måltidspolitikker

I Aarhus kommune er der en overordnet sundhedspolitik, som blandt andet har til mål at skabe sunde rammer for borgene. Herunder også i forhold til mad og måltider. Overordnet er et mål, om at maden overholder de officielle anbefalinger for ernæring. Mere specifikt er der en decideret mad- og måltidspolitik på dagtilbudsområdet, og én tilsvarende er under udarbejdelse på ældreområdet. Endvidere har mange institutioner, skoler mv. egne lokale politikker at arbejde med. Lige som det på ældreområdet er et mål, at maden skal produceres så tæt på borgerne som muligt.

Aarhus har endvidere et mål om at være CO2-neutral i 2030. Læs mere om Aarhus Kommunes miljø- og energiindsatser.

Indkøbsaftaler

I september 2015 er der indgået en indkøbsaftale med AB Catering efter listeudbud. I april 2016 er der indgået aftale med www.iPosen.dk om levering af fødevarer til mindre steder med behov for supermarkedsforpakninger, samt på økologiske frugtkasser i abonnement til personalefrugt mv.