producenter75x75

Producenternes rolle i offentlige fødevareindkøb

Landmænd og fødevarevirksomheder i lokalområderne får nye opgaver, når de offentlige køkkener skal have adgang til flere økologiske og lokale varer. Producenterne kan med fordel samarbejde med hinanden om at udvikle en fælles afsætningsmodel.

Den offentlig indkøbsvolumen kan medvirke til at fremme udviklingen af nye produkter og dyrkningen af andre afgrøder. På den måde kan en målrettet indsats skabe et mere differentieret fødevareerhverv og mulighed for flere lokale arbejdspladser.

De lokale producenterne kan bidrage til forandringsprocessen.

Producenterne kan

  1. Være i dialog med politikerne om visioner, mål og midler i forhold til en lokal fødevarestrategi og erhvervsudvikling.
  2. Orientere indkøberne om deres produktionspotentiale.
  3. Være i dialog med køkkenerne om deres behov for råvarer og produkter.
  4. Overveje, hvordan de kan hjælpe leverandørerne ved at skabe fælles leveringsplatforme, så leverandørerne i højere grad kan få de pakkestørrelser, emballage, mærkninger og sorterede og vaskede varer, som køkkenerne har ønske om og behov for.
  5. Markedsføre sig over for borgerne og betragte dem som sine bedste ambassadører.

Producenterne kan så

  • Levere varer, der knytter sig direkte til borgernes egn og liv.
  • Tilbyde råvarer, der passer til årstiderne.
  • Sørge for friske produkter, der har været transporteret og opbevaret i kort tid.