politikere75x75Politikernes rolle i offentlige indkøb

Politikernes rolle er, at beskrive de konkrete mål og rammer for de offentlige måltider samt hvilke råvarer, køkkenerne skal bruge.

Politikerne må sætte gang i en forandringsproces

Forandringsprocessen i køkkenerne kræver tid og ressourcer. Derfor skal beslutningsgrundlaget være i orden: Hvor lang tid tager forandringsprocessen? Hvad får vi ud af den? Hvad koster den? Hvordan financiers den? Politikernes opgave er at tage initiativ til dialog og analyse, hvis forandringsprocessen skal i gang.

Forudsætninger for at lykkes med forandringerne skal være på plads

Flere forudsætninger skal være på plads eller godt på vej, før de første varer ender på borgernes tallerkner. Politikerne kan være en drivkraft i forandringsprocessen.

Politikerne kan

  1. I dialog med de lokale producenter, fødevarevirksomheder og andre SMV’er, der beskæftiger sig med fødevarer i lokalområdet, forstå deres potentiale og udfordringer i at dyrke og fremstille produkter, de offentlige køkkener kan bruge.
  2. Danne klare mål for det offentliges forbrug af fødevarer og give leverandørerne et bedre grundlag for at tilfredsstille behovene i arbejdet med at få flere økologiske og lokale fødevarer i de offentlige måltider.
  3. Danne klare mål og visioner for de offentlige indkøb og styrke indkøbernes arbejde med udbud og controlling af indkøbsaftaler.
  4. Tilegne sig viden om hvilken mad køkkenerne tilbyder borgerne og interessere sig for køkkenernes arbejdsvilkår og kompetencer.
  5. I dialog med borgerne få inspiration til det politiske arbejde. Dialogen skaber forudsætninger for forankring af de politiske beslutninger om lokale og økologiske fødevarer.

Politikere kan så

  • Være ambitiøse mht. lokalområdets udvikling og branding.
  • Være med til at udvikle fødevareerhvervet i lokalområdet.
  • Være opmærksomme på, at processen kan gå i stå i mange faser.