leverandoer75x75

Leverandørens rolle i offentlige fødevareindkøb


Leverandører kaldes også grossister eller forhandlere og er de aktører, der leverer de økologiske og lokale råvarer til køkkenerne. Leverandøropgaven kan også varetages af en lokal fødevarehub eller distributionscentral. Læs hvad de har gjort i Sydsverige her.

Logistik og fødevaresikkerhed er nøglekomponenter uanset, om vi har at gøre med et konventionelt eller et økologisk indkøb. Leverandørernes viden om markedet vil være med til at holde priserne på et rimeligt niveau.

Leverandørerne er dem der kan indgå aftaler med et stort antal lokale producenter, hvis de kender det fremtidige indkøbsmønster.

Leverandørerne har brug for så megen viden som muligt for at kunne optimere deres varesortiment.

Leverandøren kan være i tæt dialog med indkøber og køkkener, så de er sikret, at de kan afsætte den produktion de har bestilt hos producenterne.

Leverandørernes bidrag til lokale varer

Leverandørerne kan påvirke forbruget af lokale varer ved ændre sit sortiment. De kan aktivt opsøge lokale producenter mht. fælles markedsføring af lokale varer.

Ved ambitioner om flere økologiske og lokale fødevarer i køkkenerne får leverandørerne både muligheder og udfordringer.

Leverandørerne kan

  1. Orientere sig om de politiske visioner og mål.
  2. Bidrage med erfaringer og knowhow om lokale og økologiske fødevarer i dialog med indkøberne. Leverandørerne kan endvidere bistå indkøberne, når den endelige aftale skal controlles.
  3. Være i løbende dialog med køkkenerne om behov og muligheder i forhold til sortiment, sæson, service og fleksibilitet.
  4. Være i dialog med lokale producenter om bl.a. pakkestørrelser, emballage, mærkninger samt sorterede og vaskede varer, som køkkenerne har ønske om og behov for.
  5. Bidrage til borgernes forståelse af leverandørens betydning for lokal og økologisk mad på tallerknerne.

Leverandøren kan så

  • Være bindeleddet mellem producenter og køkkener samt give overblik over, hvad der findes af lokale muligheder.
  • Være med til at udvikle det lokale fødevareerhverv.
  • Give adgang til et bredere udvalg af sorter, sæsonvarer og lokale specialiteter.