kokkener75x75

Køkkenernes rolle i offentlige fødevareindkøb


Køkkenerne bestemmer hvilke råvarer, de serverer til borgerne inden for indkøbsaftalens rammer.

Køkkenerne har ofte skrabede budgetter, som de skal holde. Derfor er en høj køkkenfaglig kompetence nødvendig, hvis køkkenerne skal lave økologisk og lokal mad inden for budgettet.

Køkkenernes økonomi bliver bedre, hvis de kan blive ”torvekøkkener”, hvor køkkenerne kan omstille  deres menuplaner med kort varsel og dermed benytte sig af gode tillbud og sæsonerne.
Køkkenmedarbejderne skal i praksis omsætte de politiske visioner om mere økologi og flere lokale råvarer til dejlig mad.

Køkkenerne bidrager til forandringsprocessen.

Køkkenerne kan

  1. Bidrage til politikernes forståelse af køkkeners ønsker og ambitioner.
  2. Give indkøbere indblik i køkkeners ønsker og krav til en indkøbsaftale. Køkkenerne kan endvidere hjælpe indkøberne med at controlle den endelige aftale.
  3. Løbende være i dialog med leverandørerne og efterspørge de lokale og økologiske råvarer, de har brug for.
  4. Orientere sig om de lokale producenters produktion og efterspøge de produkter, de ønsker.
  5. Formidle deres idéer og tanker om den mad, de laver til de spisende, deres pårørende og de øvrige borgere.

Køkkenerne kan så

  • Skabe skønne retter og gode måltidsoplevelser for unge og ældre ud fra fleksible menuplaner.
  • Købe ind, så det lokale fødevareerhverv udvikles, spare ressourcer på transport og opbevaring, blive inspireret af sæsonerne og udfordre sig selv til at skabe nye retter af de ”nye” varer.
  • Have dialog med leverandører og producenter, så de kan få del i leverandørernes viden, tilbud og muligheder.
  • Skabe respekt for og anderkendelse af deres indsats.