jurategn75x75Indkøberens rolle i offentlige fødevareindkøb

De offentlige indkøbere har en central rolle i den kommunale forsyningskæde. De skaber det aftalemæssige grundlag for, at kommunen kan købe råvarer til de mange offentlige måltider.

Indkøberen har ansvaret for indkøbsaftalen

Som indkøber har man ansvaret for at indgå gode indkøbsaftaler, som er til gavn for både kommunen/den offentlige myndighed og dens borgere. Indkøberne gør det muligt at udnytte skattekronerne bedst muligt ved at konkurrenceudsætte fødevareindkøbene.

Indkøberen skal sørge for, at de rette varer er til rådighed

Målet med indkøbsaftalen er, at de offentlige køkkener kan købe de rigtige varer til den rette pris og kvalitet samt med den nødvendige service. Det betyder, at hvis en kommune har et ønske om mere økologi og lokale råvarer i gryderne, må indkøbsaftalen sørge for, at det er muligt at skaffe disse varer.

En fødevareindkøbsaftale med fokus på økologiske og lokale fødevarer kræver sparring og dialog med leverandøren.

Ved en fødevareindkøbsaftale med fokus på økologi og lokalevarer bør den traditionelle controlling blive suppleret med mere funktionslignende krav så som sparring og dialog med leverandørerne om varesortiment og service.

Indkøberne skal efterspørge og formidle viden og input fra de øvrige aktører.

Indkøberne kan

  1. Efterspørge klare politiske visioner, mål og rammer.
  2. Være i dialog med køkkenerne og vide, hvordan deres behov i forhold til sortiment og service udvikler sig.
  3. Sikre, at leverandører/grossister forstår de visioner og mål, kommunen har sat med henblik på at gennemføre en udbudsproces, hvor krav til sortiment og service kan danne grundlag for en god og fleksibel indkøbsaftale.
  4. Undersøge i hvor høj grad den lokale fødevareproduktion kan bidrage til de offentlige indkøb.
  5. Bidrage til borgernes viden om indkøbsaftalernes funktion og betydning.

Indkøberne kender derefter

  • De politiske mål
  • Køkkenernes behov
  • Leverandørernes og producenternes muligheder

Definition:

Med en indkøber menes en udbudskonsulent eller udbudsjurist, der er ansat i kommunen til at lave indkøbsaftaler for kommunens institutioner.