bogere75x75

Borgernes rolle i offentlige fødevareindkøb

Borgerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at få flere økologiske og lokale fødevarer i gryderne.

De er selv forbrugere og kan derigennem støtte både den lokale og økologiske produktion.

Borgerne har gennem deres store kontaktflade og deltagelse i det lokale foreningsliv mv. store muligheder for at give en lokal og økologisk fødevaresatsning et folkeligt og mangfoldigt udtryk.

Borgerne kan bl.a. samles om at

  1. Deltage i den politiske beslutningsproces og bakke op om de beslutninger, de folkevalgte tager på deres vegne. Det kan fx være i form af et forsamlingshus, hvor mulighederne fremlægges før beslutningerne tages.
  2. Danne sig en generel forståelse af indkøbsaftalens betydning.
  3. Etablere markedsdage, madhuse eller fællesudsalg og hermed åbne for salg af de lokale producenters varer – også uden for de offentlige køkkener.
  4. Inddrage leverandører i forhold til initiativer og arrangementer i lokalsamfundet.
  5. Understøtte omlægningsarbejdet i køkkenerne ved at give konstruktiv feedback på den mad, køkkenerne serverer.

Borgerne kan så

  • Få adgang til et større udvalg af lokale og økologiske varer i deres område.
  • Medvirke til at udvikle lokalområdet.
  • Opnå en selvbevidsthed med afsæt i den lokale fødevareproduktion.