Aktører

Aktørerne kan i samarbejde få en masse sidegevinster ved at arbejde med at få flere økologiske og lokale varer på hylderne og i måltiderne

Flere lokale og økologiske råvarer i de offentlige måltider kræver samarbejde på tværs af aktører

Politikerne kan sætte konkrete mål og rammer. Indkøberne kan lave aftaler, der sikrer en økonomisk, juridisk og forsyningsmæssig holdbarhed. Køkkenerne kan kunne håndtere lokale og økologiske fødevarer. Leverandørerne skal have styr på logistikken og være gode købmænd. Lokale producenter ønsker efterspørgsel og sikkerhed for afsætning. Og sidst men ikke mindst kan borgerne opleve, at det hele giver mening og skaber værdi.

Samarbejde er vejen frem

Aktørerne kan i samarbejde få en masse sidegevinster ved at arbejde med at få flere økologiske og lokale varer på hylderne og i måltiderne. Det kan fx være et bedre miljø, øget beskæftigelse i det lokale fødevareerhverv og i de offentlige køkkener, bedre kvalitet i de offentlige måltider, hvor sæsonens råvarer dominerer og sammenhængen mellem jord og bord er tydelig. Eller de kan finde potentialer i forhold til branding, turisme og forretningsudvikling på det gastronomiske område.

Politikere

Politikernes rolle er, at beskrive de konkrete møl og rammer for de offentlige møltider samt hvilke råvarer, køkkenerne skal bruge.

Læs mere

INDKØBERE

De offentlige indkøbere har en central rolle i den kommunale forsyningskæde. De skaber det aftalemæssige grundlag for, at kommunen kan købe råvarer til de mange offentlige måltider.

Læs mere

KØKKENER

Køkkenerne bestemmer hvilke råvarer, de serverer til borgerne inden for indkøbsaftalens rammer. Køkkenerne har har ofte skabede budgetter, som de skal holde.

Læs mere

LEVERANDØRER

Leverandører kaldes også grossister eller forhandlere og er de aktører, der leverer de økologiske og lokale råvarer til køkkenerne.

Læs mere

PRODUCENTER

Landmænd og fødevarervirksomheder i lokalområderne får nye opgaver, når de offentlige køkkener skal have adgang til flere økologiske og lokale varer.

Læs mere

BORGERE

Borgerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at få flere økologiske og lokale fødevarer i gryderne. De er selv forbrugere og kan derigennem støtte både den lokale og økologiske produktion.

Læs mere